15 de maig 2010

Museus que visiten els seus visitants


Torn ara per Alfredo Grande, de la Universitat de Sevilla que parla sobre un nou concepte de museu: els museus virtuals.

Grande forma part de diferents projectes innovadors que relacionen cultura i món digital, com la trobada anual Arqueológica 2.0, Innova o Cidav. I durant la seva intervenció  ha fet un repàs a la història dels darrers 10 anys de museus virtuals. Grande ha insistit  en els objectius que definiexen què és un museu, que és un centre (físic o virtual) que investiga, conserva i fa difusió del patrimoni cultural.

Sota el títol “el dia que el museu va visitar al visitant”, Grande ha explicat la filosofia d’aquests nous centres (ja siguin webs de museus físics, centres exclusivament virtuals, reproduccions d’espais en 3D, etc.) que busquen no només atraure els visitants a un lloc físic, sinó portar-los el museu a casa.
Els museus virtuals tenen per davant molts reptes: l’actualització constant, la recerca de noves eines de difusió, la fidelització del públic, etc.

Un fenomen que, per Grande, no ha fet més que començar i que obre un món de possibilitats per la museologia present i futura.

Alguns exemples del que s’ha dit:
  • Seus online de museus físics:
  • Compendis artístics
  • Museus virtuals