15 de maig 2010

La ceràmica arqueològica "online": el projecte CATA de la Universitat de Jaén


Quan els arqueòlegs excaven un jaciment, la ceràmica és un dels objectes més comuns de trobar. Un element que dóna moltes pistes i que serveix als investigadors per reconstruir la història del lloc.
I la ceràmica és l’objecte d’estudi del projecte CATA (Ceràmica Arqueológica a Torno en Andalucía) que desenvolupa el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de la Universitat de Jaén. Arturo Ruíz i Ana Martínez ens expliquen en què consisteix.

CATA és una eina de treball arqueològic online basada en l’elaboració d’una base de dades sobre ceràmica perfectament catalogada. Això implica un important treball de selecció i classificació a partir dels protocols generals que s'utilitzen per estudiar aquest material.

Tal com explica Arturo Ruíz els seus objectius principals són:
  • Establir protocols generals vàlids per l’estudi de la ceràmica a partir de col·leccions de referència
  • Elaborar una base de dades amb col·leccions ceràmiques i dibuixos 2D que s’han publicat fins ara.
  • Aplicar les noves tecnologies en el dibuix de fragments ceràmics i en l’elaboració de representacions volumètriques de les peces.
  • I, per últim, desenvolupar canals de comunicació en xarxa que siguin útils pels arqueòlegs i estudiosos però també per al públic en general.