13 de maig 2010

Tecnologia aplicada a la cultura i al patrimoni


A la segona ponència del dia, Sílvia Bravo, de la Universitat Oberta de Catalunya, ha parlat de la importància del que anomenem “món digital” en tots els àmbits de la vida professional i, també, personal. Però també ha remarcat la necessitat de que les innovacions tecnològiques aportin valor: que es tingui accés a molta informació no serveix de res si no sabem utilitzar-la o no tenim clars els nostres objectius.

En línia amb el que ha exposat Artur Serra, la Sílvia també ha donat una gran importància a les xarxes i a la necessitat d’involucrar la gent i animar-los a participar. Fer-ho a nivell de patrimoni i cultura és parlar de 2.0, jocs interactius, reconstruccions virtuals i en 3D, inventaris digitals o les comunitats online, entre moltes altres possibilitats.

Per il·lustrar tot això, la Sílvia ens ha ofert tot un seguit d’exemples que ara us resumim: