14 de maig 2010

Arxius comercials de continguts culturalsCrear sinèrgies entre el sector públic i privat en la gestió d’arxius de continguts culturals. Aquesta és l’aposta de Xavier Castell, director d’Aisa, un banc d’imatges que gestiona més de 250.000 fotografies de diferent temàtica.

Els continguts culturals en són una part important, i Castell destaca el valor afegit que ofereixen empreses com Aisa: continguts indexats i fiables, de qualitat, que incorporen metadades i ofereixen la màxima informació sobre l’objecte fotografiat. A més, aquestes empreses també gestionen els drets d’autor de cada imatge.

Castell ha fet un breu esquema d’un sector molt concentrat i pràcticament monopolitzat per dues empreses nord-americes: Corbis Images i Getty Images. I ha destacat que a Europa és on trobem la gran majoria de continguts culturals. Per tant, hi ha un mercat ampli que ofereix moltes possibilitats a petites empreses innovadores dedicades a la gestió i difusió de continguts culturals digitalitzats.

Alguns dels projectes on ha participat Aisa són: